Vorige dirigenten

Paulus de Jong

Paulus de Jong werd geboren op 23 april 1981 in Leeuwarden. Op 9-jarige leeftijd begon hij met het bespelen van de bugel en later de althoorn. Paulus studeerde bugel en althoorn bij Auke van der Merk en Frank Brouns aan het conservatorium van Groningen. Inmiddels heeft hij deze studie cum laude afgesloten. Ook behaalde hij het diploma HaFaBra-directie bij Tijmen Botma en Klaas van der Woude. 

Toen hij dirigent van Looft den Heer was, was hij ook actief als dirigent bij Fanfare 'Tida Kira' Munnekezijl en Brassband 'Blaast de Bazuin' Oude en Nieuwe Bildtdijk waarmee hij in 2005 de Nederlandse Kampioenstitel behaalde. In 2007 won hij de solistenprijs van het prestigieuze Eurobrass Kampioenschap. Als muziekdocent is hij o.a. werkzaam in Beetgumermolen, Britsum en Oosternijkerk.

Jochem Hoekstra

Jochem Hoekstra ontving op 11-jarige leeftijd zijn muzieklessen van Tjeerd Brouwer, waarvan hij later ook directielessen kreeg. Hij genoot zijn muzikale opleiding aan het conservatorium van Groningen, waarna hij vervolgens euphonium (1990) en schoolmuziek (1991) heeft gestudeerd.

Jochem komt uit Buitenpost en is in het dagelijks leven docent muziek, en heeft van 1999 tot 2006 voor brassband ‘Looft den Heer’ gestaan. Daarnaast speelt hij in het brass-ensemble ‘Fryslân Brass’; een ensemble samengesteld uit oud-leden van de Friese topbands.

Piet van der Heide

Piet van der Heide begon zijn muzikale opleiding aan de streekmuziekschool 'de Wâldsang' in Buitenpost, waar hij cornet- en pianolessen volgde bij onder meer brass-pionier Tjeerd Brouwer. Op 15-jarige leeftijd speelde hij reeds bij Brassband 'de Wâldsang', waar hij 12 jaar lang aan verbonden bleef.
In 1981 begon hij aan zijn studie aan het conservatorium te Leeuwarden waar hij afstudeerde voor de hoofdvakken trompet (bij Jan Holtrop) en Ha/Fa/Bra - directie (bij Henk van Loo en Jan de Haan).
Na zijn studie volgde hij verschillende directiecursussen, onder meer tijdens het Wereld Muziek Concours, bij Gerald Brown. In 1996 vervolgde hij zijn studie voor het groot diploma Ha/Fa/Bra aan het Amsterdams Conservatorium en deze sloot hij in 2000 af.
Piet heeft het A-korps gedirigeerd van 1984 tot 1999 en het B-korps van 1984 tot 2004; een respectabel aantal jaren en de vereniging is Piet dan ook zeer erkentelijk voor zijn grote inzet al die jaren.
Op dit moment dirigeert hij o.a. de brassband Soli Deo Gloria (Gerkesklooster) en is hij als koperdocent verbonden aan de muziekschool Opus 3 in Dokkum en de Wâldsang te Buitenpost

Overzicht dirigenten

1945 - 1947           S. de Ruiter
1947 - 1963           J. v.d. Meij
1963 - 1966           K. de Vries
1966 - 1970           Harm Witteveen
1970 - 1973           Bernhard van der Wal
1973 - 1976           Dirk Lautenbach
1976 - 1976           Tjeerd Brouwer
1976 - 1984           Gerben Huizinga
1984 - 1999           Piet van der Heide
1999 - 2006           Jochem Hoekstra
2006 - 2016         Paulus de Jong
2016 - heden         Gijs Heusinkveld