Ereleden

Ereleden

S. Fokkema (1970)

D. Brouwer (1973)

Jenne de Haan (1976)

Paulus Hoogland (1990)

Klaas Osinga (1990)

Sape Dijkstra (1991)

Daam de Vries (1995)

Welmoed Veening - Kemker (2009)

Tsjikke Mollema - Rondaan (2010)

Libbe Dijkstra (2017)

Syds Rondaan (2017)

Ulbe G. Dijkstra (2019)