Dirigent

Gijs Heusinkveld

Gijs werd geboren op 28 Nov. 1988 te Groningen. Zowel opa als vader waren muzikanten en al vrij snel zou blijken dat ook Gijs het musiceren ook niet vreemd was.
Bij de plaatselijke Fanfare Psalm 150 in Dinxperlo, volgde Gijs eerst a.m.v. lessen, waarna hij koos om verder te gaan op Euphonium. Er volgden lessen aan de muziekschool en de diploma’s A, B, C en D werden allen met goed gevolg behaald. De passie voor het muziek maken was dermate groot, dat er de wens bestond om hier meer mee te doen. Via dirigent Tijmen Botma, kwam Gijs in contact met Ane Travaille, bastubaïst bij het Noord Nederlands Orkest en tevens hoofdvakdocent Tuba in Groningen. Zodoende werd Gijs op 17 jarige leeftijd toegelaten tot de vooropleiding op het Prins Claus Conservatorium in Groningen en in Juni 2011 werd deze studie afgesloten met een concert in de concertzaal van het Conservatorium.

Gedurende deze periode speelde Gijs bij veel verschillende orkesten en volgde masterclasses en lessen bij onder anderen Steven Mead, Juka Myllys, Roger Bobo, Rex Martin en Frans Aert Burghgraef.
In November 2009 volgde er een aanstelling als muzikant bij de "Regiments Fanfare Garde Grenadiers en Jagers" te Assen, waar Gijs tot op heden werkzaam is. Verder speelt Gijs ook nog Euphonium bij Soli Brass in Leeuwarden.

Ook het vak van dirigent begon Gijs in grote mate te interesseren. Hij nam privélessen bij dirigent Tijmen Botma, en in 2009 volgde een toelating voor de studie HaFaBra directie welke hij volgde bij Klaas van der Woude en Tijmen Botma.
Ook deze studie werd in Mei 2013 met goed gevolg afgesloten. Gijs is tevens als dirigent verbonden aan Brassband UDI uit Oosternijkerk, Fanfare 'Jehova Nissi' uit Stedum en valt hij regelmatig in bij verschillende orkesten.

Gatse Hylkema

Gatse Hylkema werd geboren op 19 december 1966 te Berlikum en kreeg op 9-jarige leeftijd zijn eerste lessen van Dirk Lautenbach.

Na een aantal jaren bugel te hebben gespeeld, ging hij trompet studeren bij Hans Boschma. In 1988 ging hij studeren aan de toenmalige Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden en studeerde hij af in Groningen, waar hij les kreeg van Jan Holtrop.

In 1989 kreeg hij zijn eerste directielessen van Dirk Annema en later van Lex van Diepen. In 1990 werd hij dirigent van Brassband Crescendo - Oude Bildtzijl en hiermee begon zijn carrière als dirigent. Als dirigent van verscheidene orkesten haalde hij vele goede resultaten op concoursen en festivals. In 1993 werd Hylkema dirigent van Brassband Halleluja uit Menaldum.

Gatse staat als dirigent niet alleen voor de jeugd van Looft den Heer B, maar is ook initiator en muzikaal leider van Eenhoornbrass, de regionale jeugdbrassband met enthousiaste jonge muzikanten uit de wijde omtrek van Bitgummole, dat ieder jaar gedurende drie maanden zich vol stort op deelname aan een festival of concours. Daarnaast is hij docent aan de C.S.G. Ulbe van Houten in St. Annaparochie en verzorgt ook als 'Toon Toeter' muzieklessen op basisscholen.