Jeugd

"Wa de jeugd hat, hat de takomst"

Bij brassband Looft den Heer vinden we onze jeugd zeer belangrijk. Door middel van aan onze vereniging verbonden docenten, het B-orkest en projecten zoals Eenhoornbrass en Toon toeter investeren we in de toekomst van onze vereniging.

 

Muziekopleiding

Paulus de Jong en Petra Dijkstra (slagwerk) zijn als docenten verbonden aan onze muziekvereniging. Wil je graag muziekles? Neem dan contact op met het bestuur.

Slagwerkensemble

Onze slagwerkdocent Petra Dijkstra geeft niet alleen de leerlingen van Looft den Heer les, maar heeft ook jonge slagwerkers uit Britsum en Marsum onder haar hoede. Zonder een slagwerker is een korps maar kaal, een goede drummer is de motor van de band. En slagwerker is zoveel meer dan achter een drumstel zitten en de maat slaan. Lees meer.

Jeugdkorps

Sinds 2018 spelen de leerlingen van Looft den Heer Bitgummole samen met de jeugd van Harmonie Bitgum en OpMaat Berltsum in een gemeenschappelijk jeugkorps. Het jeugdkorps staat onder leiding van Christina van der Bijl en repeteert één keer per week. Lees meer.

Basisschool project

Elk jaar gaat in januari het basisschool project van start. Onze docent gaat elke week een middag naar basisschool CBS Mooitaki om de kinderen uit groep 5 kennis te laten maken met muziek. Eerst nog zonder instrument, maar na een paar weken krijgen de leerlingen een heus instrument mee om op te oefenen. Of je nou gaat voor een koper-instrument of voor slagwerk: alles is mogelijk. Aan het einde van het project is er een afsluitend concert in samenwerking met het B-orkest. We hopen als muziekvereniging natuurlijk dat er na afloop van het project enkele kinderen zullen kiezen voor muziekles.

Eenhoornbrass

De gelegenheidsbrassband Eenhoornbrass bestaat uit leerlingen van de korpsen uit Menameradiel en It Bildt. Eén of twee keer per jaar komen de jeugdleden van de verschillende muziekverenigingen een paar weken lang bij elkaar om toe te werken naar een festival of concours. Het geeft de jeugd een mooie stimulans, want nog niet elk jeugd-lid zit bij het A-orkest. Oefenen met leeftijdsgenoten op een wat hoger niveau en met een volledige bezetting. Elke keer weer is het een bijzonder en gezellig project. Op 11 juni 2016 heeft Eenhoornbrass meegedaan aan het concertfestival op Borkum met een prachtige eerste prijs in de vijfde divisie als gevolg.