Contactgegevens

Hier staan alle belangrijke contactgegevens van Brassband Looft den Heer. Heeft u vragen, opmerkingen betreffende onze vereniging, wilt u zich aanmelden als leerling, lid, donateur of misschien zelfs als sponsor van onze vereniging, neem dan contact op met één van de bestuursleden of contactpersonen.

Bestuur

Voorzitter: Jan Dijkstra voorzitter (at) brassbandlooftdenheer.nl 058-8448237
Secretaris: Ytzen Jenne de Haan secretaris (at) brassbandlooftdenheer.nl 0518-850306
Penningmeester: Baukje Sijtsma penningmeester (at) brassbandlooftdenheer.nl
Bestuurslid: Martsje de Jong
Bestuurslid: Trienke van der Heide

Postadres secretariaat

Hotze Buwaldastraat 12
9076 HG St.-Annaparochie

Overige contactpersonen

Coördinator opleiding/jeugd: Jetty Dijkstra 058-2532221  
Rommelmarkt: Libbe Dijkstra 058-2531705  
Webmaster (website structuur): Klaas van Slageren 06-22385145 klaasvanslageren (at) gmail.com

De website wordt inhoudelijk door verschillende mensen bijgehouden. Stuur een mail naar het algemene emailadres voor opmerkingen.

Betreffende repetities

Repetitie A-korps: dinsdagavond 19:30 - 21:45 uur
Repetitieruimte: Gemeenschapscentrum "de Molewjuk"
  J. H. van Aismawei 19
  9045 PE  Beetgumermolen 058-2531803
Bij verhindering graag even afzeggen bij Trienke van der Heide of Jan Dijkstra: 058-2531458 / 058-8448237

Gegevens vereniging

Christelijke Brassband "Looft den Heer" Beetgumermolen opgericht: 1945
Website: www.brassbandlooftdenheer.nl info (at) brassbandlooftdenheer.nl
Ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 40000966
IBAN Banknummer: NL88 RABO 0341715794